Isreal ishede

1. 2017.09 iphrojekthi Isreal zibe yizinkuni ishede isiqedile.