AMAPHULO

2017,09 Iprojekthi Isreal ibe ziinkuni yokugcina wayigqiba.

1

1

1

1

2.2018.01 Iprojekthi isitsha indlu Domestic yeziko ishishini kwenzekayo kwinkqubo Iyonke iiyunithi 15 kwizikhongozeli 20ft kunye unis 4 izikhongozeli 40ft