DỰ ÁN

2017,09 dự án Isreal cho kho gỗ thành phẩm.

1

1

1

1

2.2018.01 dự án nhà chứa nước cho trung tâm thương mại đang diễn ra quá trình Tổng cộng 15 đơn vị thuộc 20ft container và 4 UNIS của 40ft container