Our Products

Steel Building because of Strength, fast, efficient and resourceful are widly used in Warehouse/Storage, Factory,Hangar, Shopping Mall, Stadium/Gas Station, Animal Farm and so on.

Container House are widly used for Home, Hotel, Office, camp, Show Room, Shop, Hospital etc.

  • We are the professional prefab manufacturer for steel structure building and material.

Giới thiệu

Thanh Đảo Xinmao ZT Thép xây dựng Công ty TNHH là một công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của Qingyun Xinmao Kết cấu Kim loại Công ty TNHH được thành lập vào tháng 6 năm 2003 với diện tích nhà xưởng hơn 50.000 sms. Công ty có 486 nhân viên, 40 kỹ sư, trong đó có 12 nhà thiết kế, 25 kỹ thuật chuyên nghiệp và nhân viên kỹ thuật.

Our Advantage

Technology Support

3D drawing, AUTO CAD, PKPM, Tekla, Sketch UP

Technology Support

2

testtesttesttest

2

2

testtesttesttest

2