Cnc minorasi

Pekinda CNC minorasi

po'lat konstruktsiya minorasi