ซีเอ็นซีทาวเวอร์

หอคอยซีเอ็นซีในกรุงปักกิ่ง

หอโครงสร้างเหล็ก