Радионица челичних конструкција у Африци Египат

Назив пројекта: ЕЦОПЛАСТ СА Радионица

Величина зграде: 80м * 24м * 7м * 2ком

Локација пројекта: Теда Зоне Сокхна, Египат

Време поруџбине: 2018-12

Време изградње: 2019.11-2019.12

челична конструкција (19)зграда од челичних конструкција (16)зграда од челичних конструкција (25)зграда од челичних конструкција (30)зграда од челичних конструкција (34)зграда од челичних конструкција (38)зграда од челичних конструкција (43)