Qendra e Biznesit të kontejnerëve

Qendra afariste e kontejnerëve për shitje të shtëpive.

Projekti është i brendshëm për qendrën e biznesit. Po vazhdon procesi Gjithsej 15 njësi të kontejnerëve 20ft dhe 4 unis me 40 kontejnerë

964a5df1