PROJEKTET

2017,09 Projekti Isreal për depo druri përfunduar.

1

1

1

1

2.2018.01 Projekti Domestic shtëpi enë për qendër biznesi që po ndodh në procesin e gjithsej 15 njësi 20ft kontejnerët dhe 4 unis e 40ft kontejnerët