Bakhaarka Isreal

1. 2017.09 mashruuca Isreal for bakhaar qoryo dhammeeyey.