Depozitul Isreal

1. 2017.09 proiect Isreal pentru depozitul de lemn finisat.