ਸੀ ਐਨ ਸੀ ਟਾਵਰ

ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਐਨਸੀ ਟਾਵਰ

ਸਟੀਲ ਬਣਤਰ ਬੁਰਜ