Isreal lager

1. 2017,09 Isreal prosjekt for tre lager ferdig.