कन्टेनर व्यापार केन्द्र

घर बिक्रीका लागि कन्टेनर व्यवसाय केन्द्र।

परियोजना व्यवसाय केन्द्र को लागी घरेलु हो। यो प्रक्रियामा भइरहेको छ २० फूट कन्टेनरहरूको कुल १ units एकाइहरू र ft० फिट कन्टेनरहरूको un युनिस

964a5df1