प्रोजेक्टहरू

काठ गोदाम लागि 2017,09 Isreal परियोजना सकियो।

1

1

1

1

20ft कन्टेनर को व्यापार केन्द्र लागि 2.2018.01 घरेलु कन्टेनर घर परियोजना प्रक्रिया मा रहेको छ कुल 15 एकाइहरु र 40ft कन्टेनर को 4 unis