आफ्रिका इजिप्तमध्ये स्टील स्ट्रक्चर वर्कशॉप

प्रकल्पाचे नाव: ECOPLAST SA वर्क शॉप

इमारतीचे आकार: 80 मीटर * 24 मीटर * 7 मी * 2 युनिट्स

प्रकल्प स्थानः टेडा झोन सोखना, इजिप्त

ऑर्डर वेळः 2018-12

बांधकाम वेळः 2019.11-2019.12

पोलाद रचना (19)स्टील स्ट्रक्चर इमारत (16)स्टील स्ट्रक्चर इमारत (२))स्टील स्ट्रक्चर इमारत (30)स्टील स्ट्रक्चर इमारत (34)स्टील स्ट्रक्चर इमारत (38)स्टील स्ट्रक्चर इमारत () 43)