Контејнерски деловен центар

Контејнерски деловен центар за продажба на куќи.

Проектот е домашен за деловен центар. Се одвива во процес Вкупно 15 единици од 20 контејнери и 4 единици од 40 стапки контејнери

964a5df1