Isreal кампасы

1. 2017.09 жыгач, склад үчүн Изрил долбоору аяктады.