ისრეალის საწყობი

1. 2017.09 Isreal პროექტის ხის საწყობი დასრულდა.