Պողպատե կառուցվածքի սեմինար Աֆրիկայում Եգիպտոս

Project րագրի Աշխատանքային խանութ

Շինության չափը ՝ 80 մ * 24 մ * 7 մ * 2 անձ

Locationրագրի վայրը ՝ Եգիպտոս, Թեդա գոտի Սոխնա

Պատվերի ժամանակը ՝ 2018-12

Շինարարության ժամանակը ՝ 2019.11-2019.12թթ

պողպատե կոնստրուկցիա (19)պողպատե կոնստրուկցիայի շենք (16)պողպատե կոնստրուկցիայի շենք (25)պողպատե կոնստրուկցիայի շենք (30)պողպատե կոնստրուկցիայի շենք (34)պողպատե կոնստրուկցիայի շենք (38)պողպատե կոնստրուկցիայի շենք (43)