Պողպատե կառուցվածքի շենք `սեմինարի / գործարանի համար