خانه مرغداری نیجریه

مرغداری نیجریه برای 25000 مرغ گوشتی

اندازه: 100 متر * 12 متر * 2.5 متر

نوع: گوشت جوجه های گوشتی 2.0 کیلوگرم 25000 در زمین

تعداد: 5 خانه

信 图片 _20170601095634
خانه مرغ سازه های فلزی