Αποθήκη Isreal

1. 2.017,09 Isreal σχέδιο για αποθήκη ξυλείας τελειώσει.