Kontejnerski poslovni centar

Kontejnerski poslovni centar za prodaju kuća.

Projekt je domaći za poslovni centar. U toku je Ukupno 15 jedinica od 20ft kontejnera i 4 jedinice od 40ft kontejnera

964a5df1